HỘI THẢO VỀ CHU KỲ CHUẨN BỊ PFIEV

Là một phần của kế hoạch đổi mới chương trình PFIEV tại Việt Nam vào năm 2023,Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng chủ trì tuần làm việc giữa nhóm các cơ sở Việt Nam của PFIEV và Trường trung học Louis Đại đế của Paris (Pháp) về việc thống nhất nội dung dạy học, đánh giá và câu hỏi kiểm tra các môn Toán, Vật lý và Tiếng Pháp trong khuôn khổ chương trình PFIEV.
Từ ngày 28/02 đến ngày 02/03/2023, các giáo viên phụ trách các môn học chia thành 3 nhóm (Toán, Lý, Pháp) để trao đổi, đánh giá về mô hình dạy học các mô đun tại các cơ sở Việt Nam

Chiều ngày 02/03/2023 trong Lễ bế mạc Tuần làm việc “Thống nhất nội dung dạy học, đánh giá và ra đề thi các môn Toán, Vật lý, Tiếng Pháp trong chương trình PFIEV” các tổ chức đã báo cáo kết quả thảo luận và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng dạy học, kiểm tra đánh giá, thiết kế đề thi môn học như ban hành lại sách giáo khoa mới, bài tập có đáp án sử dụng chung trong Tổ hợp, xây dựng lại cấu trúc đề thi chuyển tiếp giữa ôn luyện và thi đại học. chu trình kỹ thuật…. Trong thời gian tới, hai đoàn Việt Nam và Pháp sẽ tiếp tục phối hợp để hiện thực hóa các đề xuất đã thống nhất trong tuần làm việc này.


> Video về hội thảo PFIEV / Louis le Grand work về chu kỳ chuẩn bị – Tháng 3 năm 2023

> Thông tin bổ sung về hội thảo