CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
KỸ SƯ XUẤT SẮC TẠI VIỆT NAM

ĐÀO TẠO NĂNG LỰC KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT CỦA VIỆT NAM
VỚI NHỮNG THÀNH LẬP VIỆT NAM VÀ PHÁP TUYỆT VỜI

BÀI THUYẾT TRÌNH

Chương trình Đào tạo Kỹ sư Xuất sắc tại Việt Nam (PFIEV) được thiết kế
theo sáng kiến của Pháp vào năm 1997, lớp học sinh đầu tiên đã được nhận vào năm 1999.

Kể từ năm 2007, đây là một chương trình tự quản được thành lập tại Việt Nam và được cung cấp tại bốn cơ sở:

TẬP HUẤN

Chương trình đào tạo được cung cấp tại PFIEV được trải dài trong 5 năm học, giống như trong các khóa học kỹ thuật được cung cấp tại Pháp.

TẬP HUẤN

Chương trình đào tạo được cung cấp tại PFIEV được trải dài trong 5 năm học, giống như trong các khóa học kỹ thuật được cung cấp tại Pháp.

Nó được chia thành hai chu kỳ:

Chu kỳ hai năm đầu tiên cho phép sinh viên tiếp thu kiến thức khoa học cơ bản của nghề kỹ sư.

Chu kỳ thứ hai kéo dài trong 3 năm tiếp theo, trong đó sinh viên kỹ thuật có được bí quyết kỹ thuật tiên tiến nhưng cũng có văn hóa doanh nghiệp rộng lớn.

Chương trình giảng dạy: cốt lõi chung khoa học,
chuyên môn, tùy chọn

NĂM 1

 CHU KỲ CHUẨN BỊ
  KHOA HỌC _

> Kỳ thi tuyển sinh  

 

 


NĂM 2

CHU KỲ CHUẨN BỊ

 KHOA HỌC _


 

 

 

NĂM 3

CHU KỲ KỸ THUẬT
CHUYÊN MÔN

Lựa chọn / định hướng trong chuyên ngành

 

 

NĂM 4

CHU KỲ KỸ THUẬT 
CHUYÊN MÔN

  

 

 

 

NĂM 5

LỰA CHỌN CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT CHU KỲ CHUYÊN NGHIỆP  

> Văn bằng PFIEV
> Bằng thạc sĩ 

 Hội nhập thị trường lao động / theo đuổi bằng tiến sĩNĂM 1

 CHU KỲ CHUẨN BỊ
  KHOA HỌC _

> Kỳ thi tuyển sinh  


NĂM 2

CHU KỲ CHUẨN BỊ

 KHOA HỌC _


NĂM 3

CHU KỲ KỸ THUẬT
CHUYÊN MÔN

Lựa chọn / định hướng trong chuyên ngành

NĂM 4

CHU KỲ KỸ THUẬT
CHUYÊN MÔN

NĂM 5

LỰA CHỌN CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT CHU KỲ CHUYÊN NGHIỆP  

> Văn bằng PFIEV
> Bằng thạc sĩ 

 Hội nhập thị trường lao động / theo đuổi bằng tiến sĩNhiệm vụ,

tầm nhìn & giá trị

THE PFIEV nhằm đào tạo các nhà điều hành khoa học và kỹ thuật có giá trị cao, mang tầm quốc tế, có ý định hành nghề tại Việt Nam hoặc tỏa đi khắp thế giới.
PFIEV cũng là không gian hợp tác giữa các cơ sở học thuật Việt Nam và Pháp nhằm không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và nâng tầm chất lượng của PFIEV lên mức cao nhất.
THE PFIEV không ngừng đổi mới mình (lựa chọn mới, chương trình sửa đổi, nhiều cơ hội thực tập hơn và lưu trú quốc tế) để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của cuộc thi ...

CHÍNH XÁC VÀ NHÃN
QUỐC TẾ

TRUYỀN THÔNG CHỨNG KHOÁN
CỦA KỸ SƯ (CTI)

NHÃN EUR-ACE

HCERES

BỘ
GIÁO DỤC
VÀ ĐÀO TẠO
TỪ VIỆT NAM

TRUYỀN THÔNG CHỨNG KHOÁN
CỦA KỸ SƯ (CTI)

NGƯỜI LAO ĐỘNG EUR-ACE

HCERES

BỘ
GIÁO DỤC
VÀ ĐÀO TẠO
TỪ VIỆT NAM

TRUYỀN THÔNG CHỨNG KHOÁN
CỦA KỸ SƯ (CTI)

NGƯỜI LAO ĐỘNG EUR-ACE

HCERES

BỘ
GIÁO DỤC
VÀ ĐÀO TẠO
TỪ VIỆT NAM

TIN TỨC

Kỳ nghỉ hiệu quả của Nguyễn Quốc Bảo, giảng viên Trường Xây dựng Hà Nội, Trường Cầu Đường Quốc gia (Paris) - Tháng 11 năm 2023
Staff Mobility France > Vietnam 2024 - Kêu gọi ứng tuyển

ĐỐI TÁC

SỰ THẬT &
SỐ LIỆU

BẠN CHÚC CHÚNG TÔI
TIẾP XÚC ?

Văn phòng PFIEV được đặt tại mỗi cơ sở của Việt Nam. Để biết thông tin chi tiết về từng trang web,
bấm vào nút bên dưới