Đối tác

ĐỐI TÁC
HỌC VIỆN VIỆT NAM

Liên hiệp các tổ chức Việt Nam điều hành chương trình:

ĐỐI TÁC
HỌC NGỮ PHÁP

Liên minh hỗ trợ bao gồm 9 cơ sở của Pháp:

ĐỐI TÁC
THỂ CHẾ

CÁC CÔNG TY
ĐỐI TÁC

Giống như các trường kỹ sư của Pháp, PFIEV thiết lập một mạng lưới các đối tác công nghiệp tích cực, cho dù là với các công ty Việt Nam hay các công ty quốc tế. Sự hợp tác có thể dưới nhiều hình thức khác nhau, từ chủ đề của dự án, thông qua thực tập, hội nghị, khóa học và hỗ trợ vật chất hoặc tài chính. Do đó, nó cho phép PFIEV tăng cường nguồn gốc công nghiệp và quốc tế của mình. Các đối tác đóng góp vào việc cải thiện các chương trình và tiếp xúc với một nhóm sinh viên xuất sắc.

Do đó, PFIEV cung cấp cho các công ty kinh tế quốc tế
và người Việt Nam tham gia chương trình thông qua:

  • Đề xuất thực tập: trong một vài tuần hoặc một vài tháng, được hưởng lợi từ một người trẻ ham học hỏi và có động lực mà bạn có thể giao phó nhiệm vụ hoặc một dự án.
  • Tuyển dụng sinh viên trẻ mới tốt nghiệp: củng cố các nhóm của bạn với các hồ sơ xuất sắc từ PFIEV.
  • Nâng cao thương hiệu nhà tuyển dụng của bạn: thể hiện bí quyết và cơ hội nghề nghiệp của công ty bạn và xác định những nhân sự tiềm năng trong tương lai.
  • Tham gia vào các hoạt động giáo dục: cho phép nhân viên của bạn giảng dạy, tham gia giám sát các hoạt động học tập hoặc tổ chức các chuyến thăm quan giáo dục.
  • Tài trợ / hỗ trợ cho chương trình: đóng góp vào sự phát triển của PFIEV thông qua đóng góp bằng hiện vật (thiết bị) hoặc tài chính, và hưởng lợi từ khả năng hiển thị trên các phương tiện truyền thông của chương trình và từ việc liên kết với các sự kiện và cơ quan phát triển nghề nghiệp.