BÀI THUYẾT TRÌNH

SỰ THẬT &
SỐ LIỆU

BÀI THUYẾT TRÌNH

chung

Chương trình Đào tạo Kỹ sư Xuất sắc tại Việt Nam (PFIEV) được thiết kế theo sáng kiến của Pháp năm 1997, đón lớp sinh viên đầu tiên vào năm 1999. Kể từ năm 2007, đây là một chương trình tự quản được thành lập tại Việt Nam và được cung cấp tại bốn cơ sở:

Viện bách khoa
từ hà nội

Viện bách khoa đà nẵng

Học viện bách khoa TP.

trường kỹ thuật dân dụng
Từ hà nội

Nhiệm vụ,

tầm nhìn & giá trị

THE PFIEV nhằm đào tạo các nhà điều hành khoa học và kỹ thuật có giá trị cao, mang tầm quốc tế, có ý định hành nghề tại Việt Nam hoặc tỏa đi khắp thế giới.
PFIEV cũng là không gian hợp tác giữa các cơ sở học thuật Việt Nam và Pháp nhằm không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và nâng tầm chất lượng của PFIEV lên mức cao nhất.
THE PFIEV không ngừng đổi mới mình (lựa chọn mới, chương trình sửa đổi, nhiều cơ hội thực tập hơn và lưu trú quốc tế) để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của cuộc thi ...

Nhiều sinh viên tiếp tục học tập tại Pháp nhờ sự hỗ trợ
của tập đoàn.

Một tập đoàn các cơ sở của Pháp mang chuyên môn khoa học và giáo dục cũng như kinh nghiệm đào tạo kỹ sư của mình đến các cơ sở Việt Nam. Điều này được thể hiện cụ thể qua việc xác định chương trình dạy học, xây dựng các dự án thiết bị và trao đổi thực hành với các đồng nghiệp Việt Nam. Các thành viên của tổ hợp tham gia bảo vệ cuối khóa học và hàng năm theo dõi diễn biến của chương trình cùng với các diễn viên Việt Nam.

Tập đoàn này được tạo thành
trong số 9 cơ sở của Pháp:

công nhận quốc tế và nhãn hiệu

Ủy ban Chức danh Kỹ thuật (CTI)

Kể từ khi thành lập, LE PFIEV đã tốt nghiệp hơn 3000 sinh viên kỹ thuật Việt Nam, những người được hưởng lợi từ sự công nhận chuyên môn tuyệt vời do một nhãn hiệu nổi tiếng quốc tế cung cấp …

Nhãn EUR-ACE

PFIEV cũng có nhãn EUR-ACE (Kỹ sư được công nhận của Châu Âu).
CTI là một trong những thành viên sáng lập của Hiệp hội Mạng lưới Công nhận Giáo dục Kỹ thuật Châu Âu (ENAEE), …

HCERES

4 cơ sở Việt Nam đang vận hành LE PFIEV: Học viện Bách khoa Hà Nội, Học viện Bách khoa Đà Nẵng, Học viện Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Xây dựng Hà Nội cũng là …

Bộ
giáo dục
và Đào tạo
từ Việt nam

THE PFIEV là chương trình được Bộ giáo dục đại học Việt Nam công nhận tương đương với trình độ thạc sĩ.

Lịch sử chương trình

1997
Hợp tác Pháp - Việt
Vào ngày 12 tháng 11 năm 1997, một biên bản ghi nhớ đã được ký kết giữa Chính phủ Pháp và Việt Nam để thiết lập một chương trình quốc gia rộng lớn hơn tập hợp tất cả những hành động này, với mục đích: "cung cấp cho một số cơ sở giáo dục đại học quốc gia, kết hợp đào tạo đổi mới giáo dục khoa học cấp cao với việc tiếp thu một nền văn hóa kinh tế và quản lý cần thiết cho sự phát triển của các công ty thành công ”(các điều khoản của biên bản ghi nhớ).
Chương trình này được gọi là PFIEV, Chương trình Đào tạo Kỹ sư Xuất sắc tại Việt Nam, nhằm đào tạo những nhà điều hành xuất sắc có khả năng hỗ trợ sự phát triển công nghiệp của Việt Nam trong các lĩnh vực then chốt của nền kinh tế.
1997
1999
Mở chính thức
Vài tháng sau khi chào đón chương trình khuyến mãi đầu tiên của PFIEV vào tháng 9 năm 1999, Chương trình được chính thức khai trương tại Đà Nẵng vào ngày 12 tháng 11 năm 1999 bởi Bà Nguyễn Thị Bình, Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam và Ngài Serge Degallaix, Đại sứ của Nước Pháp.
1999
2007
PFIEV trở thành một chương trình do các cơ sở Việt Nam điều hành
Chương trình được hỗ trợ hoàn toàn bởi các cơ sở của Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Pháp đang tiếp tục cam kết của mình cùng với chương trình bằng cách thành lập một hiệp hội hỗ trợ các cơ sở. Cam kết này cũng mang tính thể chế và tài chính nhờ Bộ Giáo dục Đại học, Nghiên cứu và Đổi mới của Cộng hòa Pháp và cảm ơn Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam.
2007
2014
Đồ án tốt nghiệp tại Pháp
Thực hiện hoạt động "các dự án cuối khóa học tại Pháp", cho phép sinh viên năm thứ 5 của PFIEV thực hiện dự án kỹ thuật cuối khóa học của họ trong phòng thí nghiệm của một trong những cơ sở của tổ chức hỗ trợ. Hơn một trăm sinh viên Việt Nam đã được hưởng lợi từ chương trình này, với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Pháp, cho phép 15 sinh viên mỗi năm được hỗ trợ đáng kể, đặc biệt để trang trải việc đi lại giữa hai nước.
2014
2015
PFIEV được công nhận ở cấp độ thạc sĩ
PFIEV được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam công nhận ở trình độ thạc sĩ.
2015
2019
THE PFIEV kỷ niệm 20 năm thành lập
Lễ kỷ niệm 20 năm tổ chức vào tháng 11 tại Hà Nội do Trường Xây dựng tổ chức đã nêu bật những thành công của chương trình: tính chọn lọc, quốc tế hóa, hội nhập nghề nghiệp của sinh viên tốt nghiệp, tăng triển vọng tuyển dụng. Tham dự có Đại sứ Pháp tại Việt Nam, đại diện cấp cao của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, Bộ Giáo dục Đại học Pháp và các cơ sở của Việt Nam và Pháp. Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đại học, Nghiên cứu và Đổi mới của Cộng hòa Pháp hoan nghênh việc “PFIEV đã duy trì được sức hấp dẫn của mình trong bối cảnh quốc tế hóa giáo dục đại học ở Việt Nam ngày càng tăng” và chương trình này “đã liên tục được đổi mới nhằm thích ứng với những thay đổi trong chính sách giáo dục đại học và nghiên cứu tại Pháp và Việt Nam ”.
2019