Ông. Benjamin Poirrier, Nhà sáng lập và Giám đốc điều hành của Prodima Việt Nam, truyền cảm hứng cho sinh viên PFIEV tại Học viện Bách Khoa TP.HCM với kiến ​​thức và công cụ tiếp thị kỹ thuật số

Ông. Benjamin Poirrier, Nhà sáng lập và Giám đốc điều hành của Prodima Việt Nam, truyền cảm hứng cho sinh viên PFIEV tại Học viện Bách Khoa TP.HCM với kiến ​​thức và công cụ tiếp thị kỹ thuật số