Học bổng xuất sắc của Đại sứ quán Pháp dành cho sinh viên PFIEV

Đại sứ quán Pháp hỗ trợ đào tạo tinh hoa khoa học và kỹ thuật của Việt Nam thông qua học bổng France Excellence, mang đến cho những sinh viên Việt Nam xuất sắc nhất cơ hội theo đuổi các chương trình cấp bằng tại Pháp, chủ yếu ở bậc thạc sĩ 2 hoặc tiến sĩ. Chương trình này nhằm mục đích đào tạo các nhà điều hành tương lai của Việt Nam trong các lĩnh vực ưu tiên như khoa học cơ bản, kỹ thuật, kinh tế, quản lý, quản lý và luật, chú trọng vào nghiên cứu. Hai sinh viên PFIEV ( Trường Kỹ thuật Xây dựng Hà Nội ) đã được chọn để nhận học bổng này sau một quá trình nghiêm ngặt bao gồm hội đồng chuyên gia và phỏng vấn. Sự công nhận này nhấn mạnh chất lượng đào tạo tại PFIEV và vai trò thiết yếu của nó trong việc thúc đẩy nghiên cứu tại Pháp. PFIEV bày tỏ lòng biết ơn đối với sự hỗ trợ tài chính này nhằm thúc đẩy con đường xuất sắc của sinh viên và tạo điều kiện cho họ tiếp cận các cơ hội quốc tế.

>Kết quả năm 2024 của chương trình học bổng France Excellence