Staff Mobility France > Vietnam 2024 – Kêu gọi ứng tuyển

Liên danh các tổ chức của Pháp hỗ trợ PFIEV (Programme de Formation d’Ingénieurs d’Excellence au Vietnam), với sự hỗ trợ của Bộ Giáo dục Đại học và Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, đang phát động lời kêu gọi nộp đơn xin giảng dạy và/hoặc di chuyển chuyên môn tại các cơ sở giáo dục Việt Nam điều hành chương trình.

Nội dung có thể có của các nhiệm vụ:

  • Giảng dạy trong chu kỳ chuẩn bị hoặc trong đào tạo kỹ thuật của PFIEV, bằng tiếng Pháp và / hoặc tiếng Anh
  • Đào tạo giảng viên
  • Chuyên môn/hỗ trợ về nội dung các chương trình và/hoặc các vấn đề phát triển của PFIEV (liên kết giữa các công ty, thủ tục công nhận, hợp tác quốc tế)

Hình thức và quản lý các nhiệm vụ:

  • Thời gian tối thiểu một tuần làm việc tại chỗ (bao gồm cả đi lại) sẽ hoàn thành vào năm 2024
  • Chi phí đi lại/chỗ ở/ăn uống do tập đoàn các cơ sở của Pháp chi trả
  • Phần thưởng có thể có của phía Việt Nam

Hạn chót nộp hồ sơ = 30/11/23
Truyền thông kết quả = 15/12/23

Liên hệ: Thibaut Skrzypek / +33164153490 / thibaut.skrzypek@enpc.fr

> Gọi cho các ứng dụng