Quan hệ đối tác giữa Viện Pháp ngữ Việt Nam và Viện Bách khoa Đà Nẵng

Viện Pháp Việt NamViện Bách khoa Đà Nẵng đã ký thỏa thuận hợp tác vào tháng 8 năm 2022. Thỏa thuận này liên quan đến việc giảng dạy tiếng Pháp cho sinh viên năm thứ 4 của PFIEV (chương trình đào tạo kỹ sư xuất sắc tại Việt Nam). Các khóa học do IFV chi nhánh Đà Nẵng thiết lập cho 60 học viên nhằm giúp họ đạt trình độ tiếng Pháp B1 (theo khung tham chiếu ngôn ngữ Châu Âu -CECRL-), mức độ cần thiết để lấy bằng PFIEV . Thỏa thuận này được ký bởi Sophie Maysonnave (Viện trưởng Viện Pháp tại Việt Nam) và Nguyễn Hồng Hải (Phó Hiệu trưởng Học viện Bách khoa Đà Nẵng). Sự hợp tác này có thể làm hồi sinh việc giảng dạy tiếng Pháp và phổ biến văn hóa Pháp trong Viện bách khoa Đà Nẵng.