Sớm 
Come back in VN soon! 
on arrive! 
trở lại phố Tạ Hiện!

Paris thật kỳ diệu

Nhưng Grenoble cũng không tệ> đến @INP