Hợp tác PFIEV – CCIFV

Thứ Ba, ngày 19 tháng 7 năm 2022: Gặp gỡ Adam Koulaksezian, Tổng Giám đốc Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp – Việt

Lê Thị Hồng-Hiếu (Giám đốc dự án PFIEV tại IPHCMV) và Thibaut Skrzypek (người phát ngôn của liên hiệp các cơ sở Pháp) đã gặp Adam Koulaksezian, Tổng Giám đốc Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp-Việt. Các nhân tài do PFIEV đào tạo là những nhân viên tiềm năng trong tương lai của các công ty thành viên của CCIFV. Các hoạt động kết nối mạng (nộp hồ sơ, tham gia hội chợ việc làm) sẽ sớm được thực hiện để tăng mức độ hiển thị của PFIEV giữa các nhà tuyển dụng. Về dài hạn: việc tài trợ, chính thức hóa sự tham gia của các công ty thành viên của CCIFV vào các ủy ban để cải thiện các lựa chọn của PFIEV sẽ được xem xét.