Hội đồng Phát triển Quốc gia 2022

Thứ Sáu, ngày 11 tháng 11 năm 2022, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội đăng cai tổ chức hội đồng phát triển quốc gia PFIEV. Hội đồng này, tập hợp các tổ chức Việt Nam và Pháp cũng như đại diện của Đại sứ quán Pháp, chính phủ Việt Nam, các công ty, sinh viên và cựu sinh viên, đã có thể đánh giá các hoạt động của chương trình và thảo luận về các dự án sẽ được thực hiện vào năm 2023. Tất cả những người tham gia hoan nghênh việc CTI (Commission des Titres d’Ingénieurs) đổi mới công nhận chương trình trong thời hạn tối đa và điều này dành cho bốn cơ sở của Việt Nam. Các kết quả xuất sắc (số liệu tuyển dụng, hội nhập chuyên nghiệp, chất lượng học tập) cũng được đánh giá cao. Đối với năm 2023, các tổ chức của Việt Nam và Pháp đã quyết định tập trung vào công việc của họ để đạt được sự công nhận HCERES (Hội đồng đánh giá nghiên cứu và giáo dục đại học cấp cao) cho các cơ sở Việt Nam, hợp tác với các công ty Pháp tại Việt Nam (thông qua việc tham gia các hoạt động của CCIFV -Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp-Việt Nam-) và tăng cường trao đổi sinh viên và nhân viên giữa hai nước.

Nhân dịp hội đồng cải tiến quốc gia này, Phạm Duy Hòa, Hiệu trưởng Trường Kỹ thuật Xây dựng Hà Nội, đã được hiệu trưởng Joël Bianco trao huy chương vàng của Lycée Louis le Grand.