Bồi thẩm đoàn hỗn hợp cho đồ án tốt nghiệp

Tháng 6 và tháng 7 năm 2022

Đại diện các cơ sở của tổ chức hỗ trợ PFIEV của Pháp đã tham gia cuộc họp bảo vệ dự án cuối kỳ nghiên cứu do các cơ sở của Việt Nam tổ chức. Các sinh viên của PFIEV đã bảo vệ công trình của mình bằng tiếng Pháp hoặc tiếng Anh. Thực tế là hỗ trợ, thành công, trước những bồi thẩm đoàn hỗn hợp này và một điểm bắt buộc phải thông qua để được trao bằng tốt nghiệp PFIEV.

Ví dụ, đây là trường hợp tại Học viện Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, vào thứ Ba ngày 19 tháng 7 năm 2022, nơi sinh viên trình bày kết quả làm việc của họ trước một ban giám khảo gồm Christian Obrecht (INSA Lyon), Thibaut Skrzypek (ENPC) , Hoàng Quốc Toàn (Vinci), Nguyễn Thái Bình (IPHCMV), Võ Th ị Tuyết Giang (IPHCMV).